این لیزرها با هدف قراردادن سلول ایجاد کننده رنگ در بدن  (ملانین) وتخریب آن توسط پالس های نور ،باعث ریز و پاره شدن رنگدانه ها شده که توسط سیستم ایمنی بدن بلعیده و نابود می گردند وباعث از بین رفتن خالکوبی تاتو و همچنین ضایعات پیگمانته (رنگ دانه دار) ناشی از افزایش سن در صورت و بدن می شود ونیز جهت ترمیم منافذ باز صورت بکار می رود .


ادامه مطلب ...