بوتاکس

سم بوتولینیوم را معمولا"در موارد زیر بکار می بریم:

خط اخم،چروکهای کنار چشم،خطوط افقی پیشانی،و باندهای پوستی گردن
نتیجه تزریق بوتاکس بعد از چند روز شروع می شود ومعمولا برای کامل شدن به ٧-١٠ روز نیاز دارد. طول اثر بوتاکس معمولا ٣-۶ ماه می باشد و بعداز آن حرکات عضله و چین و چروکها باز میگردند.

میزان اثر سم بوتولینیوم به عواملی مثل ضخامت و نوع پوست و شدت چین وچروک بستگی دارد. تزریق در موارد زیر انجام نمی شود:

 -افراد کمتر از ١٨یا بیشتر از ۶۵سال
- افراد دچار حساسیت به پروتئین شیر گاو
 -افرادی که به محصول بوتولینیوم دیگری واکنش حساسیتی داده اند.
- افرادیکه در محل تزریق عفونت پوستی دارند.
 -خانم های باردار یا در دوران شیردهی

دو برند اصلی مورد استفاده در دنیا بوتاکس و دیسپورت هستند که هر دو مورد تایید اداره غذا وداروی آمریکا می باشند.در ایران،دیسپورت محصول کشور انگلیس بطور قانونی وارد و توزیع شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید